Почитувани, од 22.07.2015 година додаде два нови канала во својата дигитална програмска листа - Nickelodeon и Nickelodeon Jr. Каналот Nickelodeonе бесплатно вклучен во основниот дигитален пакет, на позиција ... повеќе»